Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

DRET DEL TREBALL

Els nostres advocats presten un servei integral en matèria laboral i de Seguretat Social i compten amb una dilatada experiència en l'assessorament a individus i empreses (ja siguin grans empreses, pymes o corporacions nacionals i internacionals), el qual els permet oferir un assessorament complet i integral.

Amb un perfil multidisciplinari, els nostres professionals actuen en defensa i representació, tant en procediments individuals com col·lectius, d'empreses de diferents sectors davant l'Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia i altres jutjats.

Tenim una àmplia experiència en:

CONTRACTACIÓ I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

 • Assessorament en elecció de modalitat contractual i redacció de contractes
 • Aplicació i interpretació de convenis col·lectius
 • Elaboració d'un Llistat Comptable de Nòmina on apareixen desglossats els diferents imports per cada treballador i per seccions, amb un resum total de l'empresa, incloent cost empresa de Seguretat Social desglossat en les seves diferents partides.
 • Negociació col·lectiva

REESTRUCTURACIONS

 • Reestructuracions laborals en el marc de procediments concursals
 • Reestructuracions empresarials

RECLAMACIONS I DEMANDES

 • Reclamacions laborals davant d'autoritats administratives i/o judicials:
 • Demandes en matèria d'acomiadaments
 • Demandes en matèria de discriminació i altres conflictes en l'àmbit laboral
 • Demandes en matèria de responsabilitat empresarial
 • Conflictes col·lectius i procediments de vaga

INSPECCIONS DE TREBALL

 • Inspeccions de Treball
 • Prevenció de riscos laborals i normativa de seguretat al treball
 • Assessorament en consultes recurrents sobre jornada, horari, permisos, excedències o vacances, entre altres

SEGURETAT SOCIAL

 • Seguretat Social i revisió de les obligacions empresarials en dita matèria
 • Demandes davant els Jutjats Socials en matèria d'invalidesa, jubilació, viduïtat i atur
 • Ajornament de quotes a la Seguretat Social
 • Inscripció d'empreses i afiliació de treballadors a la Seguretat Social
 • Càlcul i tramitació de prestacions de la Seguretat Social
 • Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
 • Convenis especials
 • Tramitació davant de l'INSS o, en el seu cas, Mútua d'Accidents, de les baixes i altes per malaltia i/o accident

RECURSOS HUMANS

 • Disseny de política de recursos humans: optimització
 • Estudi i valoració de plans de treball
 • Elaboració i disseny de plans de formació

GESTIÓ LABORAL

 • Confecció de fulls de salari en model oficial i en model confidencial
 • Confecció de documents de cotització a la Seguretat Social
 • Confecció i tramitació d'altes, baixes i variacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (sistema RED)
 • Confecció i tramitació davant de l'INEM dels contractes de treball, tant ordinaris com bonificats, així com, en el seu cas, de les seves corresponents pròrrogues
 • Confecció de les declaracions de retencions a compte en l'IRPF, així com de les comunicacions de dades al pagador i dels certificats de retencions a comptes de l'IRPF
 • Elaboració d'un Llistat Comptable de Nòmina on apareixen desglossats els diferents imports per cada treballador i per seccions, amb un resum total de l'empresa, incloent cost empresa de Seguretat Social desglossat en les seves diferents partides

PLANS D'INCENTIUS

 • Plans d'incentius per a directius i empleats
 • Plans de retenció de talent: bonus, stock options, RSU
 • Plans de compensació flexible
 • Mobilitat geogràfica i funcional del personal laboral

Oficines

Barcelona

Madrid

Lisboa

 • Rua Latino Coelho, nº 13-2º andar
  1050-132 Lisboa ( Portugal)
 • Tel: (+351) 211 377 292
 • Fax: (+351) 211 377 112
 • lisboa@gayrosellsolano.com

Buenos Aires