Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

DRET ALIMENTARI

GAY-ROSELL & SOLANO presta serveis a l'àrea pràctica de DRET AGRO-ALIMENTARI proporcionant assessoria jurídica especialitzada, preventiva, judicial i extrajudicial, adaptant-se en cada cas a les necessitats particulars de cada client.

Com a professional de l'àrea d'alimentació, som conscients que el seu suport ha de ser molt pràctic, actualitzat contínuament i que ha d'ésser adaptat a les necessitats concretes de cada empresa o entitat, buscant contribuir a la competitivitat dels seus clients.

L'àrea d'alimentació està dirigida per l'Advocada Pilar Velázquez González, Llicenciada en Dret per la Universitat de Valladolid i en Dret Europeu per la Universitat Lliure de Brussel·les. Ha treballat a la Comissió Europea com assessora jurídica i com a directora de Dret Alimentari de la Federació Española d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB).

Ha participat en el disseny, desenvolupament i aplicació de la política i normativa alimentària europea, espanyola i internacional, ha mantingut relacions permanents amb diversos actors del món alimentari (agricultura, pesca, indústria, distribució, restauració, etc.), a més de nombroses administracions nacionals i internacionals.

La seva tasca d'assessoria a empreses alimentàries grans i petites li ha proporcionat un coneixement profund del sector i de la realitat empresarial. Imparteix conferències, dirigeix seminaris i participa a màsters sobre la matèria.

GAY-ROSELL & SOLANO presta en matèria de Dret Alimentari els següents serveis:

 • Assessoria sobre els requisits legals d'obligat compliment per a la introducció al mercat espanyol, europeu o internacional de productes alimentaris, principalment: Seguretat alimentària, Qualitat, Composició, Ingredients, Avaluació científica, Registre Sanitari, Comunicació general amb el consumidor, Presentació, Etiquetatge, Promocions i Publicitat, entre altres.
 • Assessoria per la utilització de declaracions nutricionals o de salut als aliments (Reglament Europeu 1924/2006), aliments funcionals, principalment:
  • Declaracions que pot fer l'aliment.
  • Requisits que ha de complir l'aliment.
  • Requisits de la comunicació sobre l'aliment.
  • Procediments d'autorització.
  • Avaluació científica de la declaració.
  • Propietat industrial o intel·lectual.
  • Patents i Marques.
 • Assessoria en gestió d'incidents de seguretat alimentària, qualitat o comunicació (alertes, crisis, etc.):
  • Elaboració de manuals/procediments de gestió d'incidents.
  • Relació amb clients i proveïdors.
  • Comunicació interna i externa.
  • Relació amb l'Autoritat Competent.
  • Avaluació del Risc.
  • Aliats potencials.
  • Immobilització, recuperació o retirada de productes.
  • Responsabilitat econòmica.
  • Assegurances.
 • Assessorament en gestió de reclamacions o expedients sancionadors:
  • Recursos contenciosos-administratius.
  • Assessoria davant de reclamacions de consumidors, distribuïdors, restauració, administracions, etc.
  • Mediació.
 • Participació a licitacions internacionals, europees o espanyoles en relació amb l'alimentació, seguretat, qualitat, publicitat i dret alimentari.
 • Formació adaptada a les necessitats de l'empresa en relació a qualsevol de les modalitats d'assessoria citades: formació a experts, directius o tècnics de les entitats o empreses que treballen en relació amb l'alimentació, organització i realització de cursos, xerrades, conferències, seminaris, etc.
 • Informes jurídics sobre la normativa existent o en preparació, la seva interpretació o aplicació: notes informatives, informes o dictàmens sobre interpretació de normes espanyoles autonòmiques, locals, europea, etc., i l'adequació de les actuacions a les mateixes.
 • Vigilància de l'entorn normatiu alimentari europeu i espanyol que afecta a un Producte concret o sector:
  • Identificació dels futurs canvis de normativa, abans que es produeixin, per tal de permetre l'empresa adaptar-se a ells sense pèrdues econòmiques.
  • Assessoria per influir en la fase de tramitació de les normes i facilitar que els interessos del client siguin escoltats i atesos.
  • Assessoria per l'adaptació o revisió de la normativa horitzontal o sectorial vigent espanyola, europea o internacional.
  • Normes de qualitat, reglamentacions tècniques sanitàries, estàndards del Còdex, directives o reglaments europeus, etc.
 • Assessoria jurídica pel desenvolupament de nous productes o ingredients alimentaris i definició d'estratègies de comunicació.
  • Utilització d'estratègia de les propietats nutricionals o de salut de determinades substàncies, ingredients o aliments pel llançament de nous productes o noves formes de comunicar al consumidor.
  • Tramitació del procediment europeu per l'autorització dels denominats "nous aliments" segons el Reglament Europeu 258/1996.
  • Revisió i verificació de l'etiquetatge i publicitat dels productes alimentaris. Revisió de l'etiquetatge o presentació en fase de prototips o maquetes.
  • Revisió de publicitat, promocions, fullets, comunicacions electròniques.

Oficines

Barcelona

Madrid

Lisboa

 • Rua Latino Coelho, nº 13-2º andar
  1050-132 Lisboa ( Portugal)
 • Tel: (+351) 211 377 292
 • Fax: (+351) 211 377 112
 • lisboa@gayrosellsolano.com

Buenos Aires